Home

De wereld kent een aantal strategische vraagstukken: hoe produceren we voldoende en veilig voedsel om deze en volgende generaties te voeden, hoe gaan we om met de beperkte voorraad zoet water, waar halen we de nodige energie vandaan zonder de bronnen uit te putten, en wat doen we met ons afval.

 

Wij geloven dat het onze gezamenlijke verantwoordelijkheid is oplossingen te vinden op deze vraagstukken. SDS Solutions levert hieraan haar bijdrage door voor elk van de strategische vraagstukken oplossingen te zoeken.

SALCOM Digisoft BV

Diamantweg 21

3817 GG Amersfoort

Nederland

+31 631031927

info@sdssolutions.nl

Copyright © All Rights Reserved